17. Hiện em là sinh viên lớp K58CLC, sau học kì 1 em muốn chuyển xuống lớp thường thì có được không. Nếu được thì em cần thực hiện những quy trình gì ?

52

Trả lời:

Sinh viên làm đơn gửi GVCN tại Ban QLĐT để được hướng dẫn và xem xét giải quyết