17. Nếu các bạn nữ đến kỳ sinh lý thì có được giảm cường độ tập huấn không ạ? (Như chạy bộ mười mấy vòng sân,…)

28

Căn cứ điểm 5 khoản I mục A. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên được quy định tại quyết định số 23/QĐ-TQS ngày 07/01/2019 về việc ban hành quy chế quản lý sinh viên học tập môn GDQP-AN Trường Quân sự – Quân đoàn 4: Nếu sinh viên cảm thấy sức khỏe không tốt thì cần báo ngay với cán bộ quản lý của tiểu đội để được xem xét và xử lý phù hợp