18. Giao diện website Thư viện khó tra cứu, truy cập vì vậy mong nhà trường nâng cấp website để người dùng dễ sử dụng hơn.

111

Trả lời:

Cấu trúc, tính năng của website là cố định phù hợp với quy định của Nhà trường.

Các đề mục thông tin hiện có tại website thư viện đã thể hiện đầy đủ các nguồn học liệu để người học truy xuất. Trong trường hợp sinh viên cần hỗ trợ hướng dẫn tra cứu học liệu, sinh viên liên hệ trực tiếp với Thư viện viên hoặc qua email tttv.cs2@ftu.edu.vn, Fanpage FTU2 Lib.