18. Sinh viên lớp đại trà sử dụng phòng học tự quản dành cho sinh viên CLC và gây ồn ào nên ảnh hưởng đến việc học tập và nghỉ ngơi buổi trưa của các sinh viên CLC.

145

Trả lời:

Nếu sinh viên lớp đại trà chiếm dụng và gây ồn ở phòng tự quản CLC thì sinh viên CLC nên nhắc nhở các sinh viên đó. Cơ sở II không thể cử viên chức quản lý phòng tự quản. Vì vậy, ý thức tự giác của sinh viên rất quan trọng, Hiện nay, đa số các phòng học buổi trưa đều để trống. Vì vậy sinh viên có thể sử dụng các phòng trống để nghỉ trưa. Cơ sở II đang hoàn thành các thủ tục để mở rộng, bố trí thêm phòng tự học cho sinh viên ở lầu 5.