18. Theo dự báo của Bộ Y tế, Thủ tướng chính phủ cho biết những ngày tiếp theo sẽ là cao điểm dịch, đặc biệt là 10 ngày tới (từ nay cho đến 17/8/2020), đối với địa bàn rất đông dân cư như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nếu để lây nhiễm rất nguy hiểm nên những biện pháp mạnh có thể đặt ra để xử lý vấn đề phòng dịch. Vậy nên, kính đề nghị nhà trường triển khai dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn ít nhất là trong giai đoạn hiện nay, có thông báo sớm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa được chủ động thời gian trong việc đặt vé, ổn định sinh hoạt học tập… Trân trọng!

112

Theo Thông báo số 380/TB-QLĐT ngày 07/08/2020 của Trường ĐH Ngoại thương từ 17/8/2020-28/8/2020 CSII sẽ giảng dạy không tập trung. Sau thời gian nói trên, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh khi Nhà trường có thông báo mới, Cơ sở II sẽ triển khai tới người học. SV theo dõi email từ GVCN và cập nhật thông tin từ website của Cơ sở II để thực hiện.