19. Đề xuất nhà trường giảm hơn mức 5% học phí, vì theo tương quan SV tìm được, một số trường có mức giảm 7 – 10% để hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch Covid-19.- Kiến nghị nhà trường giảm 30% học phí (Trong đó thực giảm 10% và 20% chia đều 2 năm sau). Do tình hình dịch bệnh, hoàn cảnh nhiều gia đình gặp khó khăn về tài chính.

69

Nhà trường đã xem xét và quyết định hỗ trợ SV trong mùa dịch COVID-19 theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 07/04/2020 đồng thời giãn tiến độ thời hạn chậm nhất nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 được điều chỉnh từ ngày 31/05/2020 sang ngày 30/06/2020 và Cơ sở II đã hoàn thành việc hỗ trợ cho SV theo các hình thức như trên.

Mong rằng SV, gia đình và Nhà trường cùng vượt qua khó khăn.