19. Nhà trường chưa có kho để chứa standee, poster, quà tặng, trò chơi… của các CLB

78

Trả lời:

Ban QTTB đã hoàn thành việc bố trí kho và đã bàn giao kho số 08 tại lầu 6 cho Đoàn Thanh niên theo biên bản giao nhận kho ngày 06/5/2020. Các CLB liên hệ với Bí thư Đoàn Thanh niên để sắp xếp.