19. Trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị nhà trường cho sinh viên tiếp tục tham gia học tập theo hình thức học trực tuyến thêm 2 tuần nữa để đảm bảo an toàn. Kính mong BGH nhà trường có kế hoạch và thông báo sớm để sinh viên chủ động trong việc đặt vé máy bay, ổn định lịch sinh hoạt, học tập, … (vì lịch học của các cháu mới được thông báo đến ngày 28/8/2020). Trân trọng cảm ơn!

65

Ngày 25/08/2020, CSII đã chuyển tới sinh viên thông báo số 397/TB-ĐHNT của Trường Đại học Ngoại thương, theo đó lịch học tập trung của sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 07/09/2020. SV vui lòng truy cập vào website tại địa chỉ để xem chi tiết: http://qldt.cs2.ftu.edu.vn/Upload/file/HK1%202021/TB_Lichhoctaptrung_201.jpg