2. Cách thức để đăng kí trở thành Hội viên, cán bộ Đoàn – Hội các cấp như thế nào?

122

Vào đầu năm học, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đều tổ chức hoạt động thường niên, giới thiệu Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm dành cho tất cả các tân sinh viên và định hướng để các bạn tân sinh viên lựa chọn đăng ký tham gia. Các bạn sinh viên sẽ được nghe giới thiệu kĩ lưỡng và chi tiết khi quyết định viết đơn đăng kí tham gia.