2. Để tham gia các chương trình trao đổi sinh viên liên hệ bộ phận nào?

125

– Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (P. A008) là đơn vị quản lý các chương trình trao đổi với các trường đối tác – sinh viên có thể tìm hiểu về các chương trình tại Ban như địa chỉa nói trên

– Đối với các chương trình trao đổi tại Nhật Bản, sinh viên liên hệ ThS Nguyễn Thị Như Ý – Bộ môn Ngôn ngữ – qua email: nguyenthinhuy.cs2@ftu.edu.vn