2. Khi người học gặp sự cố với tài khoản email @ftu.edu.vn, tài khoản Microsoft Office 365 thì phải làm thế nào?

144

Trong quá trình học tập người học nếu gặp vấn đề về tài khoản email tên miền FTU.EDU.VN, tài khoản Microsoft Office 365 vui lòng thực hiện các bước như sau:

(1) Nếu gặp vấn đề về tài khoản Microsoft Office 365:

– Điền thông tin vào form hỗ trợ kỹ thuật tài khoản Microsoft Office 365 dành cho người học tại Cơ sở II tại link hoặc https://tinyurl.com/ho-tro-nguoi-hoc-mo365

Lưu ý:

– Không yêu cầu đăng nhập tài khoản

– Không giới hạn số lần gửi yêu cầu

– Vui lòng điền thông tin chính xác trong form

(2) Nếu gặp vấn đề về tài khoản email tên miền FTU.EDU.VN

– Điền thông tin vào form hỗ trợ kỹ thuật tài khoản email tên miền FTU.EDU.VN dành cho người học tại Cơ sở II tại link hoặc https://tinyurl.com/ho-tro-nguoi-hoc-email

Lưu ý:

– Không yêu cầu đăng nhập tài khoản

– Không giới hạn số lần gửi yêu cầu

– Vui lòng điền thông tin chính xác trong form

– Mọi vấn đề thắc mắc về tài khoản email tên miền FTU.EDU.VN, tài khoản Microsoft Office 365 vui lòng liên hệ chuyên viên Lại Phước Đức – Ban TT&QHĐN (laiphuocduc.cs2@ftu.edu.vn).