2. Khi người học gặp sự cố với tài khoản email @ftu.edu.vn, tài khoản Microsoft Office 365 thì phải làm thế nào?

70

Trong quá trình học tập người học nếu gặp vấn đề về tài khoản email @ftu.edu.vn, tài khoản Microsoft Office 365 vui lòng thực hiện các bước như sau:

– Nếu gặp vấn đề về tài khoản Microsoft Office 365, điền thông tin vào form hỗ trợ kỹ thuật tại Cơ sở II [ link ] (không yêu cầu đăng nhập tài khoản, không giới hạn số lần gửi yêu cầu).

– Nếu gặp vấn đề về tài khoản email @ftu.edu.vn thì điền thông tin vào form hỗ trợ kỹ thuật của TT CNTT tại Trụ sở chính Hà Nội [ link ] (yêu cầu tối thiểu phải đăng nhập tài khoản Gmail).

**Lưu ý: hệ thống email tên miền @ftu.edu.vn do TT CNTT quản lý, nếu người học chưa nhận thông tin phản hồi về hỗ trợ kỹ thuật vui lòng truy cập website của TT CNTT [tại link này] để liên hệ với chuyên viên phụ trách hỗ trợ [chuyên viên Hoàng Anh Đức – ducha@ftu.edu.vn] về vấn đề tài khoản email tên miền @ftu.edu.vn của toàn trường.