2. Ngành Logistics và QL Chuỗi cung ứng hệ đại trà; Tăng số lượng các môn tiếng Anh của Chương trình CLC; Số lượng sinh viên trong các lớp đông…

123

Trả lời:

– Trường ĐHNT chưa triển khai chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hệ đại trà nên CSII không thể triển khai.

– Số lượng tín chỉ giảng dạy bằng Tiếng Anh của các chương trình CLC chiếm 80%. Một số học phần: Lý luận chính trị, toán cao cấp, tin học, pháp luật đại cương do chương trình đào tạo quy định giảng dạy bằng tiếng Việt nên CSII không thể giảng dạy bằng tiếng Anh.

– Sĩ số lớp học CSII đang xếp theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.