2. Ngày 10 tháng 12 năm 2019 có bài kiểm tra cuối kì môn Nguyên lý kiểm toán. Em có nghe nói là đề trắc nghiệm của lớp K57C có đáp án được in mờ, xin nhà trường xác minh lại ạ.

122

Trả lời:

Căn cứ và phản ánh, Đại diện Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ và lãnh đạo Ban Khảo thí Đảm báo chất lượng đã kiểm tra đề. Các bên xác nhận đề thi không có đáp án nào được in mờ. Việc kiểm tra được lập thành Biên bản để báo cáo Ban Giám đốc.