2. Nhà trường có các loại học bổng nào dành cho sinh viên?

132

Căn cứ vào quỹ học bổng hàng năm, mỗi học kỳ Cơ sở II tổ chức xét học bổng cho sinh viên dựa vào kết quả học tập. Những loại học bổng khuyến khích học tập Nhà trường dành cho sinh viên như sau:

– Học bổng KKHT dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt (học bổng A)

– Học bổng KKHT dành cho sinh viên chương trình đặc biệt (học bổng B). Sinh viên được nhận học bổng A vẫn được xét để nhận học bổng B

– Học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (học bổng C) – là học bổng dành cho các sinh viên có két quả học tập tốt nhưng chưa đạt học bổng A và B

– Học bổng KKHT dành cho sinh viên thủ khoa đầu vào, đầu ra (học bổng D)

– Học bổng KKHT dịp Tết Nguyên đán dành cho sinh viên có hoàn cảnh khóa khăn đạt kết quả học tập tốt (học bổng E)

Ngoài các loại học bổng khuyến khích của Nhà trường, sinh viên còn có nhiều cơ hội nhận học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức như chính phủ Nhật Bản. Sinh viên cần theo dõi các trang thông tin của Cơ sở II cũng như nhận thông báo từ Nhà trường để kịp thời nộp đơn xin học bổng của doanh nghiệp.