2. Sinh viên cần liên hệ kênh thông tin nào để được tư vấn Chương trình Cử nhân chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh?

99

Sinh viên có thể liên hệ các kênh thông tin như sau:

– Thầy Huỳnh Đăng Khoa: 0358 043 979

– Cô Nguyễn Hạ Liên Chi: 0903 108 181

– Cô Trần Thị Ngọc Anh: 0987 375 735