2. Sinh viên được lợi gì khi học ngoại ngữ thứ hai ạ?

66

Trả lời:

Thế mạnh của Trường ĐHNT là giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành. Do vậy, học ngoại ngữ thứ hai tại trường giúp sinh viên nâng cao năng lực Tiếng Anh và tiếng Nhật chuyên ngành, có lợi thế hơn khi tham gia thị trường lao động. Hơn nữa việc học ngay tại Trường cũng thuận lợi cho việc bố trí thời gian học và tiết kiệm được thời gian đi lại của sinh viên