2. Thời gian học được bố trí thế nào?

2735

Thời gian hoạt động giảng dạy, học tập thường xuyên hàng ngày tại Cơ sở II được tính từ 6 giờ 45 phút đến 17 giờ 20 phút từ thứ 2 đến thứ 7 bao gồm 4 ca như sau:

Buổi sáng:

  • Ca 1 (tiết 1 – tiết 3): 06h45 – 09h00
  • Ca 2 (tiết 4 – tiết 6): 09h15 – 11h35

Buổi chiều:

  • Ca 3 (tiết 7 – tiết 9): 12h30 – 14h50
  • Ca 4 (tiết 10 – tiết 12): 15h00 – 17h20

Ngoài ra, theo yêu cầu của sinh viên, Cơ sở II có thể xếp lịch học 1 số học phần vào buổi tối cho sinh viên năm 3 trở đi để SV có thêm thời gian thực tập tại doanh nghiệp.