2. Trình tự thao tác khi sử dụng các thiết bị tại phòng học

133

Khi sử dụng các thiết bị trong phòng học, sinh viên thực hiện các thao tác sau:

  1. Bật cầu dao (CB) tổng của phòng học, bật công tắc đèn, quạt trong phòng;
  2. Sử dụng thiết bị âm thanh: Bật công tắc ampli trên tủ thiết bị, bật công tắc micro.
  3. Sử dụng máy lạnh:

– Mở khóa hộp cầu dao máy lạnh, bật CB sang chế độ ON;

– Sinh viên có thể điều chỉnh remote để có chế độ hoạt động phù hợp với thời tiết.

  1. Sử dụng máy chiếu:

– Mở khóa hộp cầu dao máy chiếu, bật CB sang chế độ ON;

– Nhấn nút ON trên remote để bật nguồn máy chiếu (hướng remote vào máy chiếu);

– Bấm công tắc màn chiếu để hạ màn chiếu xuống.

* Lưu ý:

– Để kéo dài tuổi thọ bóng đèn máy chiếu, đề nghị giảng viên và sinh viên tắt máy chiếu khi không còn sử dụng và khi nghỉ giải lao.

– Sau khi sử dụng xong, sinh viên tắt máy chiếu bằng remote trước khi cắt cầu dao, bấm nút cuốn màn chiếu và trả đồ dùng đã mượn tại phòng trực thiết bị.