2. Trường có Trung tâm hỗ trợ sinh viên không?

122

Cơ sở II chưa có Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Các công tác hỗ trợ sinh viên do Ban Công tác Chính trị và Sinh viên (Phòng A202, tầng 2 dãy nhà A) thực hiện gồm: hỗ trợ và giải quyết cho sinh viên các giấy tờ như sau: thẻ sinh viên; giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy xác nhận vay vốn, giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên, đơn xin đi nước ngoài…

Hướng dẫn về công tác tiếp sinh viên:

Cơ sở II tiếp SV vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (giờ hành chính).

– SV đăng ký trực tiếp tại Ban CTCT&SV hoặc gửi email cho Cô Trương Thị Kim Ngân: truongthikimngan.cs2@ftu.edu.vn

– SV đăng ký làm lại thẻ SV: chuẩn bị CMND photo và 02 hình 3×4 (hoặc 2×3).

– Ban CTCT&SV: cấp lại thẻ cho SV từ Thứ 2 đến Thứ 6 (giờ hành chính).