20. Kính mong Nhà trường xem xét công bố lịch thi sớm hơn, giúp sinh viên căn chỉnh kế hoạch thi các chứng chỉ quốc tế.

71

Theo kế hoạch công tác chung của Cơ sở II, thời gian công bố lịch thi Học kỳ 1 là ngày 20/09 đối với HK1 và ngày 28/02 đối với HK2. Tuy nhiên, HK1 vừa qua Cơ sở II công bố lịch thi vào ngày 18/09 như vậy là đã sớm hơn so với kế hoạch và không thể sớm hơn được nữa.