20. Kính mong Nhà trường xem xét công bố lịch thi sớm hơn, giúp sinh viên căn chỉnh kế hoạch thi các chứng chỉ quốc tế.

9

Theo kế hoạch công tác chung của Cơ sở II, thời gian công bố lịch thi Học kỳ 1 là ngày 20/09 đối với HK1 và ngày 28/02 đối với HK2. Tuy nhiên, HK1 vừa qua Cơ sở II công bố lịch thi vào ngày 18/09 như vậy là đã sớm hơn so với kế hoạch và không thể sớm hơn được nữa.