21. Chất lượng wifi của trường mất ổn định nên khó khăn cho SV khi sử dụng. Lớp kính đề nghị Trường xem xét vấn đề này.

73

– Ban QT-TB đã rà soát và liên hệ đơn vị cung cấp thiết bị Meraki để kiểm tra, khắc phục sự cố không ổn định của hệ thống. Đơn vị cung cấp thiết bị đã khắc phục, hiện Wifi các hội trường hoạt động ổn định.

– Ban QT-TB đã mời đơn vị tư vấn để xây dựng phương án nâng cấp hệ thống Wifi. Trong thời gian sắp đến, Cơ sở II sẽ triển khai nâng cấp để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của sinh viên.