21. Em chào thầy/cô, em có ý kiến ạ: tiền giữ xe quá đắt, tối tận 6 ngàn ạ ,sáng 4 ngàn và trường mình thì không có căn teen nên bắt tiện lắm ạ với thái độ các bác bảo vệ rất kì cục ạ

134

Trả lời:

Theo Quyết định số 35/2018-UBND ngày 21/09/2018 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đã có quy định giá giữ xe (không phân biệt loại xe) là ban ngày 4.000 đồng/xe/lượt/4 giờ và ban đêm 6.000 đồng/xe/lượt. Đơn vị trông giữ xe đã thu đúng theo mức quy định.