21. Sinh viên (SV) gặp khó khăn rất lớn trong hoạt động thảo luận nhóm khi đang học online. Đề xuất thay bằng đánh giá theo cá nhân

144

Trả lời:

– GV triển khai hoạt động thảo luận nhóm để tăng cường sự tương tác với SV và giữa các SV với nhau trong quá trình giảng dạy và học tập trực tuyến.

– Ý kiến SV phản ánh chưa làm rõ “gặp khó khăn rất lớn” cụ thể ở vấn đề nào, có bao nhiêu % SV gặp phải vấn đề này. Đề nghị SV có ý kiến phản ánh đầy đủ thông tin.

– Trong bối cảnh làm việc trực tuyến ngày càng phổ biến, SV cần rèn luyện thêm các kỹ năng mềm như làm việc tập thể, quản lý thời gian để có thể thích nghi với điều kiện làm việc sau khi ra trường.

– Khi SV thực sự gặp khó khăn trong bất kỳ vấn đề nào trong quá trình học tập thì cần trình bày với GV để được hỗ trợ, giải quyết