21. Thông báo thời gian nộp đơn học bổng cho SV khó khăn trước 14/2 nhưng sau Tết Nguyên đán không thấy thông báo. – Thông tin chi tiết về việc xét học bổng loại C: SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn do dịch Covid-19.

57

– Theo thông báo số 96/TB-CSII ngày 10/01/2020 về việc nộp hồ sơ học bổng KKHT dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt, hạn nộp hồ sơ là ngày 14/2/2020 – 4 ngày sau khi sinh viên đi học trở lại. Tuy nhiên do dịch Covid-19, Nhà trường đã ra thông báo hạn nộp hồ sơ bổ sung cho GVCN trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày SV học tập trung tại trường.

– SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn do dịch Covid-19 làm hồ sơ xét học bổng loại C giống hồ sơ học bổng KKHT dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt mà Ban QLĐT đã thông báo, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin xét chọn học bổng (mẫu theo thông báo số 96).

+ Giấy xác nhận gia đình gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn do dịch Covid-19 (bản sao công chứng).

+ Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Ban QLĐT in bảng điểm cho SV)