22. Em hiện bắt đầu hk1 được 3 tuần và tình trạng wifi liên tục không ổn định, rớt mạng mặc dù em chỉ sử dụng những tính năng đơn giản (em không dùng wifi để xem/tải phim, ảnh; em chỉ dùng wifi cho những mục đích học tập cơ bản bao gồm các công cụ của gg drive và tìm kiếm trên internet). Em mong trường khắc phục nhanh chóng ạ.

96

Nhà trường đã rà soát, kiểm tra hệ thống wifi và hiện tại đã hoạt động ổn định. Khi có phát sinh các vấn đề về wifi người học báo ngay về Ban QT-TB để kịp thời khắc phục, sửa chữa qua số điện thoại của viên chức trực thiết bị được niêm yết tại phòng học. Hiện nay, Nhà trường đã mời đơn vị tư vấn đến khảo sát về hệ thống wifi, trong thời gian tới Nhà trường sẽ nâng cấp hệ thống wifi để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người học.