22. Giảng viên hỗ trợ giáo trình bản mềm, nếu bản cứng không có file mềm, giảng viên có thể gửi tài liệu tương đương để sinh viên tiện theo dõi (Sinh viên có nguyện vọng mong muốn Giảng viên cung cấp thêm tài liệu học tập (giáo trình, bài tập…) hoặc sách bản PDF). – Nhà trường nên thống nhất 1 nền tảng chung để dạy online, thay vì quá nhiều nền tảng như Teams, Zoom, meeting,…. Mong các thầy cô trong quá trình giảng dạy tương tác nhiều hơn nữa với sinh viên.

121

Trả lời:

– Về cung cấp bản mềm hoặc scan giáo trình:

+ Trách nhiệm của GV là giới thiệu về giáo trình và tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung đề cương môn học.

+ Trang bị giáo trình và tài liệu tham khảo là nhiệm vụ của SV. Vì vậy, SV cần chủ động trang bị tài liệu để học tập phù hợp. SV cần rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu học tập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nhiều tài liệu có thể tải về từ Internet.

– Về nền tảng giảng dạy: Mỗi nền tảng công nghệ đều có ưu và nhược điểm riêng và mục tiêu cao nhất vẫn là hiệu quả truyền đạt, chất lượng giảng dạy. SV nên góp ý với GV thay đổi khi nền tảng GV đang sử dụng không phù hợp và có nhiều hạn chế.

– Về tương tác trong quá trình giảng dạy:

+ Trong quá trình giảng dạy trực tuyến, SV vẫn có thể nêu ra câu hỏi, thắc mắc để GV giải đáp. GV giảng dạy cũng đã đặt ra các câu hỏi thảo luận, yêu cầu SV phát biểu, trình bày.

+ Ý kiến SV phản ánh chưa làm rõ vấn đề tương tác giữa GV và SV còn hạn chế ở điểm nào? Ở lớp học nào? Có bao nhiêu % đồng ý với ý kiến đó. Đề nghị SV có ý kiến phản ánh đầy đủ thông tin.