22. Sinh viên đề xuất Nhà trường có hướng khắc phục đối với website xem điểm do hay gặp lỗi không truy cập được

117

Trả lời:

Hệ thống website sử dụng nền tảng internet để truy cập, do đó trong trường hợp hệ thống mạng không ổn định có thể dẫn đến hiện tượng lỗi truy cập. Khi không truy cập được sinh viên có thể liên hệ chuyên viên phụ trách khóa tại Ban QLĐT để được hỗ trợ kịp thời.