23. Đề xuất nâng cấp hệ thống wifi do hệ thống không sử dụng ổn định

75

– Ban QT-TB đã rà soát, kiểm tra hệ thống Wifi thường xuyên và hiện tại đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều thiết bị, số lượng truy cập lớn hệ thống bị quá tải. Để đảm bảo chất lượng truy cập Wifi được tốt hơn, người sử dụng chỉ nên sử dụng 1 thiết bị và tắt đăng nhập Wifi ở các thiết bị khác (không để ở chế độ tự động đăng nhập);

– Ban QT-TB thường xuyên theo dõi hệ thống để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra. Trường hợp viên chức, người học cần hỗ trợ về Wifi, vui lòng liên hệ viên chức Phan Thanh Phong Ban QT-TB để kịp thời khắc phục (số điện thoại: 0908.933.998);

– Hiện nay, Nhà trường đã mời đơn vị tư vấn đến khảo sát về hạ tầng mạng và hệ thống wifi, trong thời gian tới Nhà trường sẽ nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống wifi để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người học.