23. SV mong GV có những hình thức điểm danh linh hoạt và nhẹ nhàng để tránh trường hợp nghẽn mạng, điểm danh không kịp.

109

Trả lời:

– Việc điểm danh phải được thực hiện theo quy chế đào tạo. Trong trường hợp SV không được điểm danh vì lý do kỹ thuật hoặc mạng Internet, SV cần báo cáo với GV, kèm theo tài liệu minh chứng để được giải quyết.

– Nếu SV hàm ý “nhẹ nhàng” nghĩa là làm chiếu lệ thì CS II không chủ trương triển khai như vậy vì CS II luôn đánh giá cao vai trò của kỷ luật và sự công bằng.