23. Theo em, Nhà trường cần đặt thêm một vài thùng rác trong khuôn viên của trường. Hiện nay, các thùng rác ở các vị trí khá xa và khó tìm thấy

124

Trả lời:

Nhà trường đã sắp xếp và bố trí thùng rác ở một số vị trí phù hợp và đảm bảo thẩm mỹ, vệ sinh môi trường. Đề nghị người học lựa chọn vị trí phù hợp để bỏ rác.