23. Tivi hiển thị phòng trống không còn được sử dụng. Sinh viên đề xuất được cung cấp danh sách phòng học trống như trước đây để có thể học nhóm và nghỉ trưa vào những ngày học cả 2 buổi.

86

Thời gian qua, để thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid nên tivi ở sảnh nhà A đang được ưu tiên sử dụng để trình chiếu các clip tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid.

Hiện tại tivi sảnh nhà A đã được bố trí trình chiếu thông tin phòng học trống để sinh viên tiện theo dõi.