24. Danh sách nhận học bổng dành cho SV có kết quả học tập & rèn luyện tốt HKI sao vẫn chưa có ạ?

58

Cơ sở II đã họp xét ngày 27/04/2020 và ra Quyết định số 861/QĐ-CSII ngày 27/04/2020 vv cấp HB KKHT cho SV chính quy có KQHT tốt và Quyết định số 862/QĐ-CSII ngày 27/04/2020 vv cấp HBKKHT cho SV chính quy chương trình đặc biệt tại CSII. Sinh viên lưu ý theo dõi trang web của CSII, trang web QLĐT và email cá nhân. GVCN đã gửi qua email cho sinh viên và Ban Cán sự CSII đã đăng tin trên website và trang QLĐT em vui lòng nhấn vào các đường link bên dưới để xem chi tiết: Link 1, Link 2