24. Sân trường nhỏ, chỗ để xe hạn chế nên các bạn dắt xe dễ xảy ra va quẹt làm bể kính xe ạ

60

Trả lời:

Hiện nay diện tích khuôn viên Cơ sở II còn hạn hẹp, Cơ sở II đang triển khai các biện pháp để thực hiện việc mở rộng khuôn viên, khi đó Nhà trường sẽ bố trí chỗ để xe phù hợp để phục vụ người học.