24. – Wifi chập chờn không vào được. – Mạng của trường yếu quá. Đi học ở lớp mà ngày nào SV cũng phải đăng ký 4G vì ngồi trong lớp không thể nào bắt được mạng. Hi vọng trường giải quyết sớm để SV có cơ hội được học tập thoải mái hơn. – Nâng cấp mạng wifi tại nhà trường để kết nối tốt hơn, phục vụ cho việc học tập, tra cứu thông tin. – Chất lượng cơ sở vật chất cụ thể là wifi hiện tại đang không đáp ứng được nhu cầu học tập cho các bạn sinh viên trong lớp (nhiều bạn không thể kết nối vào wifi để có thể tìm hiểu sâu hơn về bài giảng dẫn tới việc các bạn không theo kịp trong lớp).

294

– Ban QT-TB đã phân công viên chức thường xuyên theo dõi hệ thống để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra. Trường hợp viên chức, người học cần hỗ trợ về Wifi, vui lòng liên hệ viên chức Phan Thanh Phong Ban QT-TB để kịp thời khắc phục (số điện thoại: 0908.933.998);

– Hiện nay, Nhà trường giao cho Phòng Quản lý Dự án đang triển khai thực hiện nâng cấp hạ tầng mạng, hệ thống wifi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của người học. Công tác triển khai nâng cấp được thực hiện theo quy định của Nhà nước về đấu thầu nên cần thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Khi hoàn thành nâng cấp, Cơ sở II sẽ thông báo đến sinh viên biết và sử dụng.

– Ban QT-TB cũng đã mời đơn vị chuyên môn đến khảo sát để nghiên cứu phương án thuê đơn vị dịch vụ wifi tạm thời trong khi chờ hoàn thiện nâng cấp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học.