25. Cải thiện website của Ban QLĐT do website cũng hay bị sập.

68

Ngày 17/11/2022, Cơ sở II đã có thông báo số 3776/TB-CSII, theo đó từ 16h00-17h00 ngày thứ Sáu hàng tuần website quản lý đào tạo được nâng cấp, bảo trì và sinh viên có thể không truy cập được.

Website quản lý đào tạo Cơ sở II kết nối dữ liệu với máy chủ tại Trụ sở chính. Vì vậy, khi sinh viên không truy cập được vào website quản lý đào tạo ngoài thời gian theo thông báo, sinh viên phản hồi ngay với chuyên viên Võ Thị Phương Uyên qua email vothiphuonguyen.cs2@ftu.edu.vn; số điện thoại: 028.35127254 (ext. 819) để kịp thời tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc báo cáo Trụ sở chính nếu có sự cố về dữ liệu.