25. Kính gửi các cán bộ của trường, Em có nhận được thông tin về đăng ký học bổng C và C1, sau đó có nộp đơn và chờ kết quả của trường. Theo kế hoạch, trường sẽ gửi danh sách vào ngày 1/6, nhưng hiện tại em vẫn chưa nhận được. Kính mong trường hoàn thành sớm để em và gia đình có kế hoạch chi tiêu phù hợp. Em xin cảm ơn.

64

Cơ sở II đã họp xét ngày 28/05/2020 và ra Quyết định số 1249/QĐ-CSII ngày 01/06/2020 vv cấp HB KKHT cho SV chính quy có HCKK đạt KQHT tốt HKI NH 2019-2020 và Quyết định số 1250/QĐ-CSII ngày 01/06/2020 vv cấp HBKKHT cho SV chính quy có hoàn cảnh KK trong thời gian dịch Covid19. Sinh viên lưu ý theo dõi trang web của CSII, trang web QLĐT và email cá nhân. GVCN đã gửi qua email cho sinh viên, em vui lòng nhấn vào các đường link bên dưới để xem chi tiết: Link 1, Link 2