25. Nhà trường có thể yêu cầu các thầy cô thu Recording trong quá trình giảng dạy được không? Nhiều khi mạng lag sinh viên bị out ra, vô thì mất bài giữa chừng

108

Trả lời:

– CS II chỉ có thể yêu cầu GV triển khai hoạt động giảng dạy theo các quy định hiện hành; không thể yêu cầu GV thực hiện nội dung nằm ngoài các quy định hiện hành.

– Việc cho phép ghi âm bài giảng trong quá trình giảng dạy thuộc về thẩm quyền của GV. SV nên xin phép GV và chỉ ghi âm khi GV đồng ý.

– Khi SV bỏ lỡ một phần nội dung nào đó do trục trặc kỹ thuật thì có thể xin GV hoặc nhờ SV cùng lớp giải thích lại. Việc nghiên cứu trước bài giảng trước giờ học sẽ giúp SV vượt qua trục trặc này một cách thuận lợi.