25. Ở trường không có căn tin, khó cho sinh viên trong việc ăn, uống khi phải ra ngoài tìm. Ở ngoài trường ít chỗ bán đồ ăn và phải đi bộ xa mới có. Rất mong trường xây thêm căn tin để sinh viên thuận tiện trong việc học tập( đi mua đồ ăn sẽ trễ giờ nghỉ giải lao, và vô lớp trễ)

129

Trả lời:

– Hiện nay diện tích khuôn viên Cơ sở II còn hạn hẹp nên sẽ ưu tiên cho các phòng học và phòng chức năng, nên chưa thể bố trí được căn tin phục vụ người học. Cơ sở II đang triển khai các biện pháp để mở rộng khuôn viên, Cơ sở II sẽ bố trí căn tin khi có đủ điều kiện.

– Đề nghị sinh viên sắp xếp công tác cá nhân hợp lý để không ảnh hưởng đến công tác học tập.