25. Tháng 6, nhà trường thông báo là vào khoảng giữa tháng 7 sẽ báo lại về việc có thi online hay thi tập trung, và tháng 8 sẽ bắt đầu tổ chức thi. Nhưng em vừa mới nhận được thông báo có môn thi ngày 12/7, trong khi tụi em chưa có lịch thi, chưa biết sẽ thi vào ngày nào để tụi em ôn tập. Việc này xảy ra đột ngột, vậy, nhà trường có thế cho tụi em xin lịch thi cụ thể để ra kế hoạch ôn tập tốt nhất không ạ?.

65

Ngày 14/06/2021 Cơ sở II đã gửi thông báo số 1960/TB-CSII về kế hoạch tổ chức thi KTHP đối với các học phần thuộc học kỳ II năm học 2020-2021, theo đó thời gian DỰ KIẾN thi là từ ngày 22/07 đến ngày 22/08 và thời điểm công bố lịch chính thức: Dự kiến ngày 15/07;
Do dịch bệnh tại TP.HCM diễn ra phức tạp cho nên ngày 05/07/2021 CSII đã gửi thông báo chính thức số 2277/TB-CSII về việc tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến đối với các học phần trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể:
– Chậm nhất 10/07/2021: Ban QLĐT công bố lịch thi chính thức

– Ngày 12/07/2021: SV dự thi thử (Lịch thi thử được đính kèm Thông báo số 2277/TB-CSII)

– Ngày 15/07/2021: Bắt đầu triển khai thi chính thức HK2 năm học 2020-2021.

Để chủ động trong việc thi kết thúc học phần, sinh viên chú ý thường xuyên theo dõi kiểm tra thông tin trên email, các kênh thông tin của Nhà trường và CSII.
Trong trường hợp cần thiết, sinh viên có thể liên hệ với GVCN/GVCVHT để kịp thời nhận được hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc.