26. Đề xuất mở cửa thư viện sau 17g00.

271

Năm học 2020 -2021, Thư viện đã thực hiện phục vụ thí điểm ngoài giờ đến 19g00 hàng ngày trong tuần và chiều thứ 7 trong 02 tháng. Tuy nhiên, sau thời gian thí điểm, Ban TV thống kê tình hình sinh viên đến sử dụng thư viện và nhận thấy số lượng rất ít, chưa hiệu quả về nhân sự và cơ sở vật chất vì vậy Ban TV đã báo cáo Ban Giám đốc Cơ sở II và trình Hiệu trưởng không tiếp tục thí điểm mở cửa phục vụ theo khung giờ nói trên. Hiện tại, ngoài thời gian mở cửa theo giờ hành chính từ 08g00-12g00 và từ 13g30-17g00, Thư viện mở cửa ngoài giờ hành chính từ 07g00-08g00 và từ 12g00-13g30 hàng ngày. Ban Thư viện sẽ thực hiện khảo sát thêm về nhu cầu mở cửa thư viện sau 17g00 của SV K61 để có đề xuất lãnh đạo Nhà trường phê duyệt hướng điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu của SV.