26. Em mong muốn trường trang bị thêm một vài sọt rác ở sân trường, dãy phòng học để tiện cho việc vứt rác hơn ạ. Em xin cảm ơn

122

Trả lời:

Nhà trường đã sắp xếp và bố trí thùng rác ở một số vị trí phù hợp và đảm bảo thẩm mỹ, vệ sinh môi trường. Đề nghị người học lựa chọn vị trí phù hợp để bỏ rác.