26. Sinh viên xin bảo lưu 01 năm từ năm ngoái thì năm nay có tham gia đi thực tập giữa khóa và viết thu hoạch không?

62

Sinh viên quay trở lại học sau thời gian bảo lưu cần làm thủ tục tiếp tục học. Sau khi có quyết định tiếp tục học, sinh viên được tham gia đi TTGK và viết thu hoạch như bình thường.