27. Cách đóng học phí qua Internet Banking

69

Sinh viên tham khảo Quy trình thực hiện dịch vụ thu hộ học phí qua ACB online trên website Cơ sở II mục Tin tức – Thông báo: https://bitly.com.vn/a0re3b Thông báo số 2451/TB-CSII ngày 08/09/2020 về việc nộp học phí HK1 năm học 2020-2021 khóa K58.