28. Tình trạng wifi của trường có thể nói là tệ, sinh viên hiểu rằng bởi vì có nhiều sinh viên truy cập cùng một lúc, thế nhưng hầu như sinh viên không thể truy cập và sử dụng wifi một cách hiệu quả để phục vụ việc học như tìm tài liệu, trình bày slides,… kể cả ở trong phòng tự học có ít người ạ. Cách khắc phục: Nhà trường có thể nâng cấp tốc độ truyền tải mạng ở trường, cung cấp thêm nhiều modem wifi hơn cho từng tầng học, ví dụ: modem đặt ở tầng 1 có tên là FTU2-1, tầng 2 FTU2-2,… Để người dùng ở từng tầng lầu có thể sử dụng hiệu quả hơn wifi ở tầng đó.

37

Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hạ tầng wifi và đã thông báo đến viên chức, người học để sử dụng

Dự kiến trong năm 2024, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống đường truyền để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học.