28. Trên các tầng học có ghế ngồi học trên hành lang gần cầu thang, các chậu cây được đặt trên kệ vì thiếu nước nên bị héo khá nhiều

83

Cơ sở II cảm ơn góp ý của sinh viên, Ban QT-TB đã kiểm tra và thay thế các chậu cây bị héo. Ban QT-TB sẽ thường xuyên kiểm tra và chăm sóc cây xanh tại Cơ sở II.