28. Về bảo hiểm y tế: phí BHYT HKII có bao gồm trong tiền phí đã đóng ở HKI không? Thẻ BHYT có thời hạn từ ngày 01/01/2021 – 30/6/2021. Nếu SV không muốn tham gia BHYT HKII thì SV có được hoàn phí BHYT HKII hay không? Thủ tục hoàn (nếu có)?

55

– Phí BHYT HKII năm học 2020-2021 không bao gồm trong tiền phí đã đóng ở HKI vì phí BHYT đóng theo năm tài chính.

– Căn cứ Khoản 21 – Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT. Sinh viên đã có thẻ BHYT thì nộp minh chứng cùng với đơn cho Bộ phận y tế A008 tầng trệt dãy nhà A trước ngày 23/12/2020 để được hướng dẫn thủ tục hoàn trả phí BHYT đã nộp.