29. Cập nhật lại các phản hồi của SV Cập nhật lại các phản hồi của SV 100% 10 B153 Sinh viên đăng ký học học kỳ hè, học vượt thì tốt nghiệp sớm hơn hay đúng hạn? To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash Sinh viên đăng ký học học kỳ hè, học vượt thì tốt nghiệp sớm hơn hay đúng hạn? Turn on screen reader support

108

Sinh viên đăng ký học vào học kỳ hè, đăng ký học vượt có thể đẩy nhanh tiến độ học tập. Việc tốt nghiệp đúng hạn hay trước hạn còn phụ thuộc vào kết quả hoàn thành các học phần mà sinh viên đã đăng ký.