29. Trong quyền lợi của chương trình CLC thì mỗi học kỳ sinh viên có thể đến tham quan doanh nghiệp nhưng HKII năm 1 và HKI năm 2 chúng em đều không được đi. Vậy HKII năm 2 chúng em có thể được đi tham quan không ạ?

64

Cơ sở II đã có Thông báo số 3643/TB-CSII ngày 22/12/2020 về việc tổ chức cho sinh viên đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

Tham quan thực tế tại doanh nghiệp là hoạt động ngoại khóa do Cơ sở II và các doanh nghiệp cùng hợp tác tổ chức. Công tác tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố sau: Chính sách tiếp đón sinh viên tham quan của doanh nghiệp; kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp; điều kiện phòng dịch; kế hoạch và kinh phí tổ chức hoạt động ngoại khóa của Cơ sở II. Khi những yếu tố này không thuận lợi thì việc tổ chức cho sinh viên đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp có thể bị thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung tìm hiểu hoặc thậm chí là không tổ chức được.

Trong Học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020 và Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã không nhận lời đón tiếp hoặc hủy lịch đón tiếp SV đến tham quan thực tế. Vì vậy, việc tổ chức cho sinh viên đi tham quan thực tế đã phải hoãn lại hoặc không tổ chức được.

Hiện nay, Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao đang liên hệ với doanh nghiệp nhằm tiếp tục tổ chức các chuyến đi thực tế cho sinh viên. Dự kiến sinh viên K58 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại sẽ được sắp xếp đi thực tế tại VNG Corporation.