3. Bố trí bộ phận giữ và trả đồ cho sinh viên để quên.

68

Trả lời (ngày cập nhật trả lời – 3/1/2020):

Cơ sở II đã có thông báo số 25/TB-CSII ngày 3/1/2020 về việc bàn giao tài sản nhặt được trong khuôn viên Cơ sở II cho Đội bảo vệ.