3. Khi có phát sinh sự việc liên quan đến trông giữ xe, vấn đề vệ sinh thì liên hệ với ai hoặc đơn vị nào?

113

Khi có phát sinh sự việc liên quan đến trông giữ xe, sinh viên gọi điện trực tiếp vào số điện thoại phản ánh dịch vụ có trên bảng phí giữ xe ngay trạm kiểm soát (ĐT Trưởng ban QT-TB: 0906.419.520) hoặc liên hệ trong giờ hành chính phòng A110, ĐT: 08 35127254 (máy lẻ 831, 837)

Khi phản ánh về vệ sinh, sinh viên liên hệ Ban QT-TB, phòng A110, ĐT: 08 35127254 (máy lẻ 835 – chị Yến)